BOO

De Bladmuziekcollectie van de Openbare Omroep, afgekort BOO, is ontstaan als gebruiksbibliotheek voor de diverse muziekensembles die vanaf 1930 tot 1998 verbonden waren aan de Belgische Radio en Televisie. Zij hadden de onmisbare taak om de uitzendingen muzikaal te stofferen. Door de vele opdrachten voor nieuwe composities en arrangementen ontwikkelde BOO zich tot één van de belangrijkste bladmuziekcollecties van de 20e eeuw in België. 

Over de jaren heen worden de eigen ensembles meer en meer afgeschaft. In die mate zelfs dat in 1998 er geen enkel muziekensemble meer verbonden is aan de omroep. BOO blijft verweesd achter. 

Vanuit de bezorgdheid over het unieke karakter en de grote culturele waarde van BOO, heeft het Koninklijk Conservatorium Brussel, School of Arts van de Erasmushogeschool, i.s.m. vertegenwoordigers van diverse stakeholders, een projectsubsidie voor erfgoedwerking aangevraagd bij de Vlaamse Gemeenschap. Dit project werd goedgekeurd en opgestart in februari 2019 en loopt tot februari 2022. 

Het project geeft een aanzet tot de ontsluiting van BOO. De oude steekkaarten worden geconverteerd naar een online catalogus en de partituren worden gedigitaliseerd. Werken die vrij zijn van auteursrechten komen online toegankelijk, bij voorkeur ook gekoppeld aan opnames. BOO is niet langer verweesd, maar werkt volop aan een comeback.